Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри педагогіки та управління освітою передбачає:

 • виконання наукової роботи за рахунок бюджету часу викладачів;
 • підготовку науково-педагогічних кадрів;
 • роботу з аспірантами;
 • підготовку наукових публікацій;
 • проведення наукових конференцій;
 • організацію і проведення НДР студентів;
 • співпрацю кафедри з установами освіти, науки.

На кафедрі за рахунок бюджету часу викладачів проводиться науково-дослідна робота «Управління навчальними закладами в умовах безперервної освіти». Відповідальний виконавець теми — к.пед.н., доц. Мартинець Л.А.

У межах теми науково-дослідної роботи кафедри педагогіки та управління освітою «Управління навчальними закладами в умовах безперервної освіти» досліджуються інваріанти управлінської діяльності керівників навчальних закладів.

Основні результати дослідження:

 • обґрунтована структура особистісно-професійної компетентності керівника навчального закладу;
 • розроблено модель директора школи;
 • створена комплексна діагностика особистісно-професійної компетентності керівника навчального закладу;
 • розроблений експертний моніторинг інноваційної діяльності директора школи;
 • створено банк конкретних управлінських ситуацій, тематика управлінської практики магістрантів зі спеціальності «Управління навчальним закладом» (за типом);
 • супровід діяльності керівника школи у міжкурсовий період;
 • навчально-тренувальний консалтинговий центр здійснює особистісне консультування, допомагає в ефективному управлінні навчальним закладом. Консалтинговий центр також надає консультації працівникам методичних служб міських і районних відділів освіти, інспекторській ланці управління освітою.

Результати дослідження за темою використовують викладачі при читанні лекцій та проведенні практичних занять, аспіранти і співробітники кафедри при підготовці кандидатських і докторських дисертацій.

Одним із важливих наукових результатів роботи викладачів і аспірантів кафедри є наукові публікації, участь у конференціях різного рівня. У галузі науково-дослідної та освітньої діяльності до спільної роботи залучаються наукові співробітники Вінницького інституту післядипломної педагогічної освіти, керівники загальноосвітніх шкіл для рецензування магістерських робіт, участі в спільних конференціях і семінарах тощо.

Результати науково-дослідної діяльності професорсько-викладацького складу кафедри педагогіки та управління освітою відображені в основних монографіях, навчальних посібниках, наукових статтях.

На кафедрі педагогіки та управління освітою проводиться робота з розвитку міжнародної співпраці та зв’язків з іноземними країнами, результатом якої є підвищення конкурентоспроможності університету в цілому на ринку освітніх послуг.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій у Болгарії, Польщі, Італії, Стамбулі, Росії, США, Австрії, Румунії, мають наукові публікації за кордоном.

Зарубіжні зв’язки сприяють вдосконаленню навчально-наукового процесу, мета якого — підготовка фахівців, що мають як вітчизняний, так і закордонний соціальний і професійний досвід.

Співпраця кафедри протягом періоду з 2012 року по теперішній час здійснювалась з наступними університетами, інститутами, видавництвами:

 • Приамурський державний університет ім. Шолом-Алейхема ФДБОУ ВПО «ПДУ ім. Шолом-Алейхема», кафедра педагогіки (Росія) — обмін навчальними посібниками гуманітарного та соціально-економічного циклу, літературою методичного комплексу.
 • «East West» Association For Advanced Studies and Higher Education (Австрія) — опублікована монографія в East West Association For Advanced Studies and Higher Education (Vienna, Austria), 2014 / к.пед.н., доцентом Мартинець Л.А. «Формирование деловых качеств старшеклассников средствами проектной деятельности».
 • Краківська Академія ім. Анджія Фрича Моджевського (Польща) — участь та обговорення у міжнародному проекті «Наука-Мистецтво-Освіта» (2012).
 • АНО «Центр социально-политических исследований «Премьер» (Росія) — участь у міжнародній конференції (New York, USA, 21.04.2014), опублікована наукова стаття в Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings, 2014.
 • Видавництво «Науковий огляд» (Росія) — опублікована наукова стаття в Міжнародному науковому журналі «Наука і Світ», 2014 / к.пед.н., доцентом Мартинець Л.А. «Программа развития школы: сущность и структура» (0.325 Global Impact Factor 2013, Австралия).

Отже, напрямами співпраці кафедри педагогіки та управління освітою з навчальними закладами, видавництвами є:

 • встановлення партнерських зв’язків з закордонними навчальними закладами та науково-дослідними інститутами;
 • обмін навчально-методичними та науковими розробками;
 • участь у наукових конференціях і публікації статей в наукових виданнях тощо.