Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Умови прийому

Прийом до магістратури за спеціальностями специфічних категорій 073 «Менеджмент» («Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання») та 011 «Науки про освіту» («Педагогіка вищої школи») проводиться приймальною комісією ДонНУ на конкурсній основі.

Кандидатури для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра відбираються із числа осіб, які мають:

 • повну вищу освіту (диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр») за будь-яким напрямом підготовки;
 • стаж педагогічної діяльності.

Всі вступники до магістратури виконують тестові завдання. Склад комісії для вступного тестування визначає декан факультету. Тестові завдання розробляються кафедрою управління освітою і затверджуються радою факультету.

Зміст тестових завдань зі спеціальності «Менеджмент» («Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання») визначається основними вимогами галузевого стандарту. Тестові завдання складаються з трьох блоків питань:

 • основи управління навчальним закладом;
 • основи психології управління;
 • правові аспекти управління навчальним закладом.

Завантажити: Програма вступного випробування

Зміст тестових завдань зі спеціальності «Науки про освіту» («Педагогіка вищої школи») визначається основними вимогами галузевого стандарту. Тестові завдання складаються з трьох блоків питань:

 • загальна педагогіка та історія освіти;
 • теорія навчання й виховання студентів;
 • педагогічна майстерність викладача.

Завантажити: Програма вступного випробування

Зарахування осіб, які витримали вступні випробування та пройшли конкурсний відбір, здійснюється наказом ректора.

Документи для вступу:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України — 2 копія);
 • копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІНН);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінали);
 • 2 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.li>

Якщо документи мають різні прізвища, то необхідно підтвердити їх відповідними документами.

За докладнішою інформацією звертайтесь за адресою:

вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021, Україна.

Телефон: +380 (63) 248-52-16, +380 (66) 273-02-65, +380 (68) 289-18-20.